Certificeringen Meerlanden

Zorg voor milieu, kwaliteit en veiligheid staat bij ons voorop.

Alle Meerlanden locaties zijn gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en VCA** (versie 2008/5.1). Verder beschikken wij over een onderbouwing zelfverklaring ISO 26000 en werken wij aan verminderen van onze CO2-voetafdruk via de CO2-prestatieladder. GroenGas Haarlemmermeer V.O.F. is daarnaast Better Biomass gecertificeerd en BRL Keurcompost-gecertificeerd. Naast deze certificeringen is het terrein van de Groene Energiefabriek in Rijsenhout een ATEX-locatie, ingericht conform geldende wet- en regelgeving. En op iedere locatie is een BHV-organisatie ingericht.

DEKRA SIEGEL iso 14001

Wij zijn ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement.

DEKRA SIEGEL iso 9001

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

betterbiomass

Wij zijn Better Biomass gecertificeerd (voorheen NTA 8080). Het Better Biomass-certificaat wordt internationaal gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen.

VCA

Wij zijn VCA gecertificeerd. Met de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) beheersen organisaties veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

logo nen iso 26000

Wij passen ISO 26000 toe. Dit is een richtlijn specifiek gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

keurcompost

MeerCompost is een gecertificeerd product, Keurcompost, vrij van onkruidzaden en dierziekten en heeft een laag aandeel verontreinigingen.