In juni opende een nieuw textielsorteercentrum in Nieuw-Vennep. Onder de naam MeerGoed sorteert Hits Service het textiel van Meerlanden. Steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een werkplek.

Textielsorteercentrum MeerGoed

Een belangrijke meerwaarde van MeerGoed is dat we zicht hebben op de kwaliteit van het ingezamelde textiel. Daardoor zien we goed hoe de vervuiling van het ingezamelde textiel zich ontwikkelt en welke maatregelen effectief zijn om de vervuiling tegen te gaan.

Een van de maatregelen was het aanpassen van de inzameling: van containers die machinaal worden geleegd naar voorlossende containers. Dit voorkomt dat het textiel nat wordt. Door handmatig lossen, kan de vervuiling direct van het textiel worden gescheiden, wat weer leidt tot een hoogwaardiger textielstroom. In 2016 werd 70 procent van het textiel hergebruikt. Achttien procent werd gerecycled tot nieuwe producten. Na een haalbaarheidsstudie zien we mogelijkheden om in een nieuwe winkel (met herstelafdeling) het meest hoogwaardige textiel direct als herdraagbaar te verkopen. Dit doen we in samenwerking met Hits Service, een bedrijf gespecialiseerd in het sorteren, verpakken en verkopen van gedragen textiel en schoeisel. Bij bewezen succes volgen er mogelijk meer vestigingen in onze regio.